За Нас

KNG е основен доставчик на транспортни и логистични услуги – ние подкрепяме индустрията и търговията с глобален обмен на стоки чрез сухопътен транспорт, логистика и управление на веригата за доставки. Ние умеем да слушаме нашите клиенти и да работим заедно с тях, за да отговорим на техните нужди чрез иновативни решения. Сухопътният транспорт има решаваща роля във вашия логистичен процес. С опитен персонал, който работи денонощно, можете да сте сигурни, че ще свършим възложената от Вас задача и ще го направим качествено. KNG ще прецени вида на товара ви, изискванията за доставка и крайната дестинация, след това ще възложи поръчката на най-подходящия партньор за превоз на товари. Това означава, че проверяваме услугите на автомобилния транспорт и получавате най-конкурентните цени.